Doel en missie

De Werkgroep Vluchtelingen zet zich in voor mensen die elders uit de boot vallen …

  • zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.
  • streeft naar wederzijds begrip en aktieve aanvaarding van vluchtelingen en mensen zonder wettige verblijfspapieren met de lokale bevolking.
  • signaleert wantoestanden en klaagt die aan bij de instanties.
  • werkt samen en vormt een netwerk met organisaties, die zich inzetten voor deze doelgroep op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau
  • ondersteunt hen in concrete noden, zowel materieel, emotioneel als structureel.
  • wijst de weg in onze samenleving en in de doolhof van de administratie. Verdedigt en bepleit zonodig hun belangen.
  • neemt taken op zich die andere diensten niet aankunnen om uiteenlopende redenen.
  • ondersteunt integratiebevorderende activiteiten

Luister hoe Carla het verwoordde