Alle berichten van Ria Cabus

Nationale manifestatie voor een humaan asielbeleid

Facebook-evenement

Op 2/2/2019 nemen we met de Werkgroep deel aan de manifestatie in Gent van de Asielcoalitie.

De Asielcoalitie is een samenwerking van tientallen solidaire en gastvrije organisaties en individuen.

In januari en februari 2018 betoogden duizenden mensen in Brussel  tegen het uitwijzingsbeleid van de regering Michel en  staatssecretaris Francken. Ook daarna werd in Gent,  Steenokkerzeel, Brussel, Charleroi, Luik,… actie gevoerd tegen het repressieve asielbeleid. Duizenden burgers uit het ganse land geven dagelijks onderdak aan vluchtelingen of zijn actief in solidariteitsorganisaties.

Helaas zijn de repressieve acties tegen vluchtelingen en migranten enkel verder toegenomen. Vluchtelingen en migranten worden op straat, in stations en op parkings opgepakt. Kinderen worden opnieuw opgesloten in gesloten centra. Mawda, een kleuter nog, vond de dood. Organisaties en individuen die hulp bieden, worden vervolgd. De N-VA wilde zelfs niet dat België het VN-verdrag rond migratie onderschrijft, Trump en Orban achterna. Intussen groeit de dreiging van extreem rechts.

We mogen dit niet lijdzaam aankijken en ondergaan. Een jaar na de grote betogingen in Brussel roept de Asielcoalitie op voor een nationale manifestatie in Gent. Zo willen we ook in Vlaanderen de solidariteit zichtbaar maken.

Wij willen een humaan asiel- en migratiebeleid. Een beleid dat mensen verbindt in plaats van tegen elkaar opzet. Een beleid dat een halt toeroept aan het opbod van racisme en haat dat het samenleven in gevaar brengt. We gaan resoluut voor solidariteit en gastvrijheid.

Wij komen op voor:

  • De onmiddellijke stopzetting van de jacht op migranten en vluchtelingen, al dan niet op doorreis in ons land;
  • De onmiddellijke stopzetting van gedwongen uitwijzingen en de sluiting van alle gesloten centra;
  • Een einde aan de criminalisering van migranten, vluchtelingen en solidaire burgers. Neen aan de Achterhuiswet en soortgelijke projecten;
  • Een einde aan Fort Europa. Geen push-backbeleid, geen vluchtelingendeals met ondemocratische en dictatoriale regimes;
  • Een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die mensenrechten respecteert en gericht is op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en mensen zonder papieren;
  • Waarheid en gerechtigheid voor Mawda en andere slachtoffers van het uitwijzingsbeleid;
  • De systematische veroordeling van racistisch geweld en uitspraken, ook als die door politie of overheden gebeuren.

Start manifestatie: 13u30, Kramersplein, 9000 Gent

–> Wil je als organisatie ook de Asielcoalitie vervoegen en de manifestatie ondersteunen?
Mail naar asielcoalitie@gmail.com.

geld voor schoolkinderen

Dankzij de Cera coöperatie kunnen wij dit schooljaar enkele kinderen extra ondersteunen in hun schooltraject op het vlak van schoolmateriaal, vervoer en randactiviteiten. Wij zijn dan ook zeer blij met de middelen die zij wilden vrijmaken voor onze werking!

Wie zelf ook nog wil bijdragen, kan dat natuurlijk ook  !
ons rekeningnummer : BE90 5230 4577 9732

Subsidies Torfs

Deze actie is ondertussen afgesloten. We danken iedereen die op ons gestemd heeft, maar we haalden onvoldoende stemmen om de subsidie te krijgen. Een volgende keer beter….

****

Koken kost geld. En vluchtelingen helpen ook. Daarom dienen we vaak projecten in bij sponsors. Nu kunnen we ook geld krijgen van Torfs als veel mensen onze foto liken op onderstaande link.

Helpen jullie ons ?

https://www.torfsfonds.be/projectDetails.php?ID=200

Reflexiedag Mensen Zonder Wettig Verblijf

recto-A5-karavaan_FB_web

Deskundige sprekers geven duiding bij 5 verschillende domeinen: verblijf, tewerkstelling, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Nadien is er voldoende ruimte om in interactie te gaan met elkaar.

Ook Mensen Zonder Papieren nemen actief deel aan het debat.

Programma

* 9u00 Onthaal
* 9u30 Verwelkoming door Schepenen Elke Decruynaere en Rudy Coddens
* 9u45 Belgisch en Europees asiel- en migratiebeleid en verblijfsrecht: Benoit Dhondt (advocaat bij Antigone Advocaten) en Katrien Desimpelaere (advocate bureau Bruno Dayez) maken ons wegwijs in de verblijfswetgeving.
* 10u30 Tewerkstelling: Omar Garcia (FAIRWORK Belgium) geeft meer informatie over de arbeidsrechten van werknemers met een precair- of zonder verblijfsrecht.
* 11u15 Onderwijs: Geert Matthijs (Docent Vreemdelingenrecht Arteveldehogeschool) gaat dieper in op de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen zonder wettig verblijf.
* 12u00 lunch: soep en brood
* 13u30 Huisvesting: Pascal Debruyne (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) heeft het over het recht op wonen.
* 14u15 Gezondheidszorg: Annika Waag (Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering) en Loranci Anamdarajah (Dokters van de Wereld) geven duiding bij Dringend Medische Hulp. Welke gevolgen heeft de mogelijke hervorming ervan?
* 15u00 Slotwoord
* 15u30 Afsluiter met een hapje en een drankje

Toegang: vrije bijdrage, broodmaaltijd met soep inbegrepen.

Samen tegen racisme

affiche24maart2018_0Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Tijdens een nationale manifestatie op 24 maart 2018 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. We herdenken die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samen-leven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren. Samen staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.  Facebookgroep