Coördinatiegroep

Maandelijks komen mensen uit de verschillende werkgroepen samen voor informatie-uitwisseling, coördinatie en bijsturen van de werking.

Hierin bespreken we ook de meer centrale thema’s, zoals

  • de samenwerking met andere (vluchtelingen-)organisaties
  • de financiën
  • de ondersteuning van vrijwilligers
  • standpunten
  • vorming
  • beleidsacties

Iedereen is welkom, maar gewoonlijk komen slechts een 10-tal  mensen naar die vergadering. De anderen vernemen achteraf wel wat belangrijk is. Zij concentreren zich op hun praktisch engagement binnen de sub-werkgroepen en de ad-hoc-acties.

Geef een reactie