Doelgroepen

De groep mensen waar de werkgroep zich voor inzet, wijzigde over de loop der tijd. Het profiel van de mensen die onze hulp nodig hebben, varieert ten gevolge van sociale ontwikkelingen, beleidsbeslissingen, internationale gebeurtenissen, …

Soms gaat het om een tijdelijke actie, soms gaat het om een nieuwe doelgroep. Wij richten onze focus op migranten in nood. Wij leggen daarin geen voorwaarden op naar “officiële” statuten. Daardoor komen vaak juist zij die zich in de meest precaire toestand bevinden, bij ons terecht.