Sans papiers

Zoals we ook elders schrijven: het is niet gemakkelijk om de juiste “papieren” te krijgen. Het land hanteert strikte voorwaarden om iemand als vluchteling te erkennen.

We zagen in de loop der jaren al veel mensen (gezinnen) in Gent aankomen die een sterk persoonlijke reden hadden om de reis aan te vatten, maar er niet in slaagden onze overheid te overtuigen om dat motief te aanvaarden. Waarom? Ze kwamen uit een land dat niet voorkwam in een actuele lijst van oorlogsgebieden, ze hadden niet de juiste bewijzen bij, ze volgden de verkeerde route, ze lieten zich niet tijdig registreren, hadden de vereiste voorwaarden uit het oog verloren, hun dossier liep verloren in de administratie, …..

Die mensen hebben niet de juiste identiteitspapieren. Zij vallen door de mazen van alle sociale vangnetten, die onze samenleving normaal gezien biedt. In hun zoektocht naar medische verzorging, onderdak, opleiding, eten, werk, … rest hen vaak enkel nog een illegale weg.  We trachten die mensen op te vangen, zodat zij uiteindelijk toch in het juiste traject kunnen terechtkomen (hopen wij).

Zo waren er in het verleden grote acties, waarin het woord “regularisatie” vaak de media haalden. Die mediaheisa valt na een tijdje wel weer stil, maar de mensen leven verder, zonder de juiste papieren. Wij blijven hen opvangen en steunen in hun traject naar een erkende identiteit.