Categorieën
nieuws

Stemtest voor wie wil kiezen voor een humaan beleid

In de media kregen we veel aansporingen om de stemtest te doen. Op basis van de algemene criteria die zij uitkozen. Op zoek naar meer info ? Op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vind je de standpunten van elke partij over de migratiethema’s.

Categorieën
nieuws

niet repatrieerbare mensen

We hebben in onze doelgroep veel kinderen die hier geboren zijn, maar niet de juiste verblijfsdocumenten krijgen. Rechtse po:itici zeggen “stuur ze terug naar huis.” Maar velen kunnen zelfs nergens naartoe. Bij de verkiezingsuitzendingen zond VRT een mooi verslag uit over de niet repatrieerbare kinderen en volwassenen.  Een humane regering kan dat oplossen. De vorige had het ook beloofd, maar deed het niet. Denk ook aan die mensen als je gaat stemmen !

Categorieën
nieuws

Nationale manifestatie voor een humaan asielbeleid

Facebook-evenement

Op 2/2/2019 nemen we met de Werkgroep deel aan de manifestatie in Gent van de Asielcoalitie.

De Asielcoalitie is een samenwerking van tientallen solidaire en gastvrije organisaties en individuen.

In januari en februari 2018 betoogden duizenden mensen in Brussel  tegen het uitwijzingsbeleid van de regering Michel en  staatssecretaris Francken. Ook daarna werd in Gent,  Steenokkerzeel, Brussel, Charleroi, Luik,… actie gevoerd tegen het repressieve asielbeleid. Duizenden burgers uit het ganse land geven dagelijks onderdak aan vluchtelingen of zijn actief in solidariteitsorganisaties.

Helaas zijn de repressieve acties tegen vluchtelingen en migranten enkel verder toegenomen. Vluchtelingen en migranten worden op straat, in stations en op parkings opgepakt. Kinderen worden opnieuw opgesloten in gesloten centra. Mawda, een kleuter nog, vond de dood. Organisaties en individuen die hulp bieden, worden vervolgd. De N-VA wilde zelfs niet dat België het VN-verdrag rond migratie onderschrijft, Trump en Orban achterna. Intussen groeit de dreiging van extreem rechts.

We mogen dit niet lijdzaam aankijken en ondergaan. Een jaar na de grote betogingen in Brussel roept de Asielcoalitie op voor een nationale manifestatie in Gent. Zo willen we ook in Vlaanderen de solidariteit zichtbaar maken.

Wij willen een humaan asiel- en migratiebeleid. Een beleid dat mensen verbindt in plaats van tegen elkaar opzet. Een beleid dat een halt toeroept aan het opbod van racisme en haat dat het samenleven in gevaar brengt. We gaan resoluut voor solidariteit en gastvrijheid.

Wij komen op voor:

  • De onmiddellijke stopzetting van de jacht op migranten en vluchtelingen, al dan niet op doorreis in ons land;
  • De onmiddellijke stopzetting van gedwongen uitwijzingen en de sluiting van alle gesloten centra;
  • Een einde aan de criminalisering van migranten, vluchtelingen en solidaire burgers. Neen aan de Achterhuiswet en soortgelijke projecten;
  • Een einde aan Fort Europa. Geen push-backbeleid, geen vluchtelingendeals met ondemocratische en dictatoriale regimes;
  • Een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die mensenrechten respecteert en gericht is op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en mensen zonder papieren;
  • Waarheid en gerechtigheid voor Mawda en andere slachtoffers van het uitwijzingsbeleid;
  • De systematische veroordeling van racistisch geweld en uitspraken, ook als die door politie of overheden gebeuren.

Start manifestatie: 13u30, Kramersplein, 9000 Gent

–> Wil je als organisatie ook de Asielcoalitie vervoegen en de manifestatie ondersteunen?
Mail naar asielcoalitie@gmail.com.

Categorieën
nieuws

geld voor schoolkinderen

Dankzij de Cera coöperatie kunnen wij dit schooljaar enkele kinderen extra ondersteunen in hun schooltraject op het vlak van schoolmateriaal, vervoer en randactiviteiten. Wij zijn dan ook zeer blij met de middelen die zij wilden vrijmaken voor onze werking!

Wie zelf ook nog wil bijdragen, kan dat natuurlijk ook  !
ons rekeningnummer : BE90 5230 4577 9732

Categorieën
nieuws

Subsidies Torfs

Deze actie is ondertussen afgesloten. We danken iedereen die op ons gestemd heeft, maar we haalden onvoldoende stemmen om de subsidie te krijgen. Een volgende keer beter….

****

Koken kost geld. En vluchtelingen helpen ook. Daarom dienen we vaak projecten in bij sponsors. Nu kunnen we ook geld krijgen van Torfs als veel mensen onze foto liken op onderstaande link.

Helpen jullie ons ?

https://www.torfsfonds.be/projectDetails.php?ID=200