Doelgroepen

De Werkgroep zet zich in voor vluchtelingen in de brede zin van het woord. Mensen die vluchten voor oorlog en problemen, op zoek naar een plaats waar zij een leefbaar bestaan kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Het profiel van de mensen die onze hulp nodig hebben, varieert ten gevolge van sociale ontwikkelingen, beleidsbeslissingen, internationale gebeurtenissen, …

In het bijzonder helpen we mensen die niet terecht kunnen bij officiële instanties om tal van redenen (niet over de juiste papieren beschikken, de taal niet spreken…). Onze doelgroep bestaat voor 90% uit gezinnen met jonge kinderen.

Sommigen kunnen, in afwachting van hun regularisatieaanvraag, niet officieel werken en hebben bovendien geen recht op een uitkering.  Anderen maken geen kans meer op regularisatie en kunnen omwille van uiteenlopende redenen (gezondheid, familiale redenen..) niet terug naar hun thuisland. Ook zij die reeds een verblijfsvergunning kregen, worden door de Werkgroep geholpen om aangepast werk en een geschikte woning te vinden.

Gemiddeld helpen wij een 50-tal gezinnen en een 10-tal alleenstaanden.