Broodronde

De broodrondegroep bezoekt maandelijks een 30-tal families met brood en gebak, in eerste instantie om tot ontmoeting en wederzijdse kennismaking te komen, soms omdat er heel dringende materiële noden zijn. Elke zaterdagavond trekken twee vrijwilligers op pad, halen brood op bij Panos om 17u en verdelen dat onder een zestal families (met voorrang voor families in precaire omstandigheden).

Zij bezoeken drie doelgroepen met specifieke noden en behoeften:

  • Roma met vooral materiele hulpverlening omdat basisnoden niet vervuld zijn: voeding, huisvesting, babyvoeding, -luiers, enz. Sommige mensen zeggen dat bij Roma een ‘graaicultuur’ heerst, maar voor ons is het duidelijk dat deze manier van leven het gevolg is van eeuwenlange uitsluiting, vervolging en onzekerheid over de dag van morgen.
  • Mensen zonder (juiste) papieren grotendeels uit Oost Europa of Afrika. Zij hebben een grote wil tot integratie en contact. Via regelmatige huisbezoeken ontstaat menselijk contact en krijgen we zicht op hun dossier en concrete noden en proberen we mee te zoeken naar wie hun probleem echt kan oplossen. 
  • Gereguraliseerden: gezinnen die al vele jaren in België verblijven, ondersteund werden door de werkgroep en ondertussen ‘juiste’ papieren kregen, en door bijzondere omstandigheden onze steun willen en kunnen blijven gebruiken: verbeteren van huisvesting, zoeken naar werk, ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen, hulp bij alweer nieuwe paperassen,  huiswerk of veranderende gezondheidscontext.

Niet dat de ‘broodtoerders’ op alles een antwoord hebben, veelal niet zelfs, maar soms kan een tip, een contact met een dienst of het delen van de informatie met andere werkgroepleden, een bal positief aan het rollen brengen.

Af en toe komt de groep bijeen om de problemen te bespreken en de taken te verdelen.

Zou je graag 1 keer per maand met de broodronde op stap gaan? Neem dan contact op met Gemmy.Reynhout@hotmail.com

 

Geef een reactie