Categorieën
nieuws

Info voor nieuwe vrijwilligers

De ‘vluchtelingencrisis’ bracht veel solidariteit op gang. Vele mensen zijn op zoek naar informatie hoe zij zich kunnen inzetten voor vluchtelingen.  Elk op zijn/haar eigen manier.
Er komen veel vragen bij de vrijwilligersorganisaties en officiële instanties. Iedereen had plots veel meer werk in pogingen om alles in goede banen te leiden.

– Wijzelf hadden al een vruchtbare kennismakingsvergadering met de eerste groep vrijwilligers. Op 8/10/2015 komt er nog zo een vergadering. (Verwittig ons als je wil komen!)

– De stad Gent richtte zelfs een coördinerende “task-force” in. Alle partners komen daar bijeen om de gemeenschappelijke vragen en problemen te bespreken. Er werd beslist een gemeenschappelijke informatiedag in te richten. Eerst krijgt iedereen uitleg over de reële situatie in onze stad. Daarna kan iedereen kennismaken met de organisaties.
Binnenkort daarover meer….