Mensen zijn geen concerven

Eind deze maand moeten ook de meer dan 500 opvangplaatsen die Vluchtelingenwerk Vlaanderen coördineert definitief dicht. Sinds april 2017 moeten de bewoners gedwongen verhuizen. En dat verloopt bijzonder stroef.

‘Deze mensen krijgen amper vijf dagen tijd om te verhuizen naar een 18952663_10154573487582452_9028384099091387632_nandere plaats, omdat de woning waarin de overheid hen opvangt, door een politieke beslissing gesloten wordt. Dat zorgt voor onnodige instabiliteit en weegt vooral zwaar op de vele kinderen en kwetsbare mensen met medische noden die wij opvangen,’ zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 ‘Wij gaan niet akkoord met hoe deze regering opvangplaatsen sluit zonder rekening te houden met de asielzoekers en de vele begeleiders, onderwijzers, hulpverleners en vrijwilligers die hen overal in ons land bijstaan. We vragen een menswaardig beleid dat écht rekening houdt met kwetsbare mensen. Want mensen zijn geen conserven die je zonder gevolgen van hot naar her verplaatst,’ zegt Vandycke.

 

Vluchtelingendeal EU-Turkije : geen gelukkige verjaardag !

eu-turky-1jMorgen vieren we de eerste verjaardag van de EU-Turkije deal. En dat is allesbehalve een verjaardag die we met toeters en bellen vieren. ‘De deal schuift vluchtelingen door van Griekenland naar het onveilige Turkije in ruil voor drie miljard euro. Turkije is geen veilig land voor vluchtelingen. Het land stuurt op grote schaal mensen gedwongen terug die het geweld in Syrië trachten te ontvluchten. Vluchtelingen worden er ook in slechte omstandigheden opgevangen en hebben nauwelijks toegang tot werk, onderwijs en gezondheidszorg. Er is zelfs sprake van kinderarbeid’ , zeggen ondertekenende organisaties. ‘Erger nog: de deal dreigt een blauwdruk te worden voor andere deals in de toekomst. Nu al investeert de EU veel geld in het versterken van de Libische grens- en kustwacht zodat mensen uit het land niet meer vertrekken.  Mensen op de vlucht blijven dus achter in een land dat kreunt onder een bloedige burgeroorlog waarbij drie regeringen en honderden milities elkaar bekampen. Is dit de manier waarop wij onze verantwoordelijkheid voor mensen op de vlucht opnemen?’

Lees hier de volledige tekst

Link naar KNACK

 

Stop detentie van kinderen in België

Het Platform Kinderen op de vlucht, en meer bepaald de werkgroep rond “detentie van gezinnen met minderjarige kinderen”, werkt momenteel aan een campagne tegen de plannen van de regering om een nieuw gesloten centrum te bouwen om gezinnen met minderjarige gezinnen op te sluiten, naast het gesloten centrum 127bis en de landingsbaan van Brussels Airport.

Onze werkgroep ondertekende de eisen :

Alle vluchtelingen-, asielzoekende en migrantenkinderen moeten

  • behandeld worden als kinderen
    Kinderen zijn, in de eerste plaats en bovenal, kinderen. Alle kinderen moeten behandeld worden als kinderen, in volledige overeenstemming met het internationaal recht inzake kinderrechten.
  • vrij zijn
    Vrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Kinderen mogen nooit vastgehouden worden in detentie enkel op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd.
  • verzorgd en beschermd worden
    Het belang van het kind moet steeds de belangrijkste overweging zijn bij elke beslissing of maatregel die een Staat neemt betreffende een kind.

*        Detentie van kinderen schendt de rechten van het kind.
*        Detentie van kinderen omwille van migratieredenen druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind.
*        De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden.

Wij willen niet dat kinderen in ons land opgesloten worden, enkel en alleen omdat omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd. Wij willen dat alle kinderen behandeld worden als kinderen, vrij zijn, en van dezelfde rechten kunnen genieten als alle kinderen.