Over ons

In 1991 hebben we de Werkgroep Vluchtelingen Gent opgericht, omdat we ons het lot aantrokken van vluchtelingen die in Gent terecht kwamen. Op dat gebied waren we voorlopers ten opzichte van de andere steungroepen voor vluchtelingen, die ook rond die tijd werden opgericht.  Ook de Stad Gent ontwikkelde de laatste jaren een aantal uitstekende initiatieven om erkende vluchtelingen te ondersteunen.

In de loop van de jaren pasten wij onze taak aan op zij die terecht of onterecht hier uit de boot vielen. Vooral op de gezinnen. We zijn ons meer gaan bezighouden met het helpen overleven van de families. Vooral in het belang van de kinderen. Zo ontstond er meer vertrouwen, meer openheid.

Zelfs terugkeer wordt bespreekbaar of een legaal verblijf opbouwen, elders dan in hun land van herkomst…
Dat is nodig, omdat er helaas nog steeds mensen zijn die hier uit de boot vallen. Een aantal van hen krijgt geen erkenning en moet terugkeren naar hun thuisland. Anderen kunnen om diverse redenen juist níet terug. Bijvoorbeeld omdat hun thuisland hen niet toelaat. Of omdat ze ernstig ziek zijn. Teruggaan zou voor hen de dood betekenen. Of om andere redenen…  Zij hebben geen officiële rechten meer.

Een aantal mensen komt dan bij ons terecht. Samen evalueren wij hun situatie, hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Voor sommigen blijkt er toch nog een kans op regularisatie, maar ze raken verstrikt in de berg van papieren. We steunen op dit ogenblik vooral mensen zonder wettelijke verblijfsvergunning.  Degenen die wèl verblijfsdocumenten ontvingen, wijzen we de weg naar de officiële diensten.

Wie geen verblijfsvergunning krijgt, mag hier niet werken.  Om te overleven zijn ze gedoemd allerlei klusjes te aanvaarden tegen een onwaarschijnlijk lage beloning, met alle gevolgen van dien: ze hebben nauwelijks geld om een nieuw regularisatiedossier op te starten of om andere mogelijkheden te onderzoeken.

De strijd om tòch te kunnen overleven, beheerst heel hun leven. Gelukkig zijn er de Gentse voedselbanken, de Medische Kaart, weldoeners van allerlei slag en wij, van de Werkgroep Vluchtelingen Gent. Samen hopen we deze mensen een leven en een toekomst te gunnen.