Doel & Missie

Werkgroep Vluchtelingen Gent zet zich in voor mensen die elders uit de boot vallen, zoals vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren. De werkgroep…

  • …zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.
  • …streeft naar wederzijds begrip en actieve aanvaarding van vluchtelingen en mensen zonder wettige verblijfspapieren met de lokale bevolking.
  • …signaleert wantoestanden en klaagt die aan bij de instanties.
  • …werkt samen en vormt een netwerk met organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.
  • …ondersteunt hen in concrete noden, zowel materieel, emotioneel als structureel.
  • …wijst vluchtelingen de weg in onze samenleving en in de doolhof van de administratie, en verdedigt en bepleit zonodig hun belangen.
  • …neemt taken op zich die andere diensten niet aankunnen om uiteenlopende redenen.
  • …ondersteunt integratiebevorderende activiteiten.

Luister hoe Carla het verwoordde