Wekelijkse contactdag

We zijn wekelijks op maandag een halve dag ter beschikking  van mensen met en zonder papieren en dit in de Protestantse Rabotkerk.  Hiermee bereiken we in totaal zo’n 92 gezinnen en individuen op jaarbasis. Mensen komen met  diverse vragen.

  • Hier zien we eerst en vooral jonge gezinnen met zuigelingen en peuters die om babymelk en pampers komen. Het gaat vooral om mensen die geen middelen hebben om de melk en pampers zelf te betalen. Ondermeer ‘Kind en Gezin’ verwijst ze door, maar ook de mond op mond reclame doet zijn werk.
  • De tweede categorie zijn mensen die hun medicijnen en ziekenhuisfacturen niet kunnen betalen en ook de mensen die niet goed begrijpen wat de dokter hun verteld heeft. Wij bellen voor hen naar hun arts om meer uitleg. We vertalen dit voor de mensen in een voor hen begrijpelijke taal. En indien nodig, maken we nieuwe afspraken. In bepaalde gevallen vergezellen we  de mensen naar dokter of kliniek.
  • Een derde groep zijn mensen die om verwarming vragen (gasflessen, kacheltjes ).
  • Verder betalen we in bepaalde gevallen schoolonkosten (boeken, schoolbenodigdheden en uitstappen, buzzy passen…enz.) alsook aanvullende voeding (wat ze aan voedsel krijgen bij de voedselbanken is niet altijd toereikend).
  • Een veel voorkomende uitgave is tegenwoordig het in orde maken van hun paspoorten in de betreffende ambassades als voorbereiding van hun terugkeer. Wij helpen ze deze kosten te dragen (reiskosten en administratieve kosten, pasfoto’s), omdat wij dat belangrijk vinden : het is een noodzakelijke stap om vooruit te raken.
  • Doorverwijzing. Voor hun administratieve verblijfsproblemen verwijzen we meestal door naar het Transithuis. We geven zoveel mogelijk info over waar ze hun voeding kunnen halen en andere zaken (baby kleren), meubels, e.d.m. .