Categorieën
nieuws

Bedanking aan alle schenkers

Dit jaar zal de Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw zijn 25ste verjaardag vieren. Inderdaad, zo lang is het alweer geleden dat we met een handvol vrijwilligers de feitelijke vereniging ‘Werkgroep Vluchtelingen Gent’ opstartten. In 1994 werden we dan een ‘vzw’. De werking bleef in grote lijnen wel dezelfde.

Door de jaren heen konden we vele families helpen een menswaardiger leven in België op te bouwen, kinderen een andere en betere toekomst bieden, en dit mede dankzij uw steun. Hartelijk dank daarvoor van ons allen!

De Werkgroep blijft zich  inzetten voor de nieuwe asielzoekers  die in Gent terechtkomen. Hun situatie blijft in veel gevallen schrijnend.

Wij proberen de hoogste noden te lenigen en deze mensen zo goed als we kunnen te begeleiden.

Al onze vrijwilligers hebben de handen meer dan vol met bezoeken aan huis, helpen bij het zoeken naar onderdak en werk, uitdeling van soep op school, wekelijkse broodronde,  dossiers opvolgen, de organisatie van ‘open huis’ , permanentie op de 2-wekelijkse info-sessies , huistaakbegeleiding …  Kortom teveel om op te noemen.

Voor ons zijn deze mensen geen ‘geval’ of een nummer, maar een zeer kwetsbare groep van buren.

Van zodra het activiteitenverslag 2015 klaar is, zullen we u dat bezorgen via mail. Daarin kan u lezen wat de Werkgroep allemaal doet met het geld dat we krijgen van onze supporters.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun !

U kunt nog steeds storten op rekening nr BE90 5230 4577 9732 (BIC : TRIOBEBB) van Werkgroep Vluchtelingen Gent VZW, Schooldreef 141 te 9050 Gent. Indien u een fiscaal attest wenst gelieve VOORAF contact op te nemen : 09 230 86 27 of mavambu@skypro.be