Categorieën
nieuws

Stop detentie van kinderen in België

Het Platform Kinderen op de vlucht, en meer bepaald de werkgroep rond “detentie van gezinnen met minderjarige kinderen”, werkt momenteel aan een campagne tegen de plannen van de regering om een nieuw gesloten centrum te bouwen om gezinnen met minderjarige gezinnen op te sluiten, naast het gesloten centrum 127bis en de landingsbaan van Brussels Airport.

Onze werkgroep ondertekende de eisen :

Alle vluchtelingen-, asielzoekende en migrantenkinderen moeten

  • behandeld worden als kinderen
    Kinderen zijn, in de eerste plaats en bovenal, kinderen. Alle kinderen moeten behandeld worden als kinderen, in volledige overeenstemming met het internationaal recht inzake kinderrechten.
  • vrij zijn
    Vrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Kinderen mogen nooit vastgehouden worden in detentie enkel op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd.
  • verzorgd en beschermd worden
    Het belang van het kind moet steeds de belangrijkste overweging zijn bij elke beslissing of maatregel die een Staat neemt betreffende een kind.

*        Detentie van kinderen schendt de rechten van het kind.
*        Detentie van kinderen omwille van migratieredenen druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind.
*        De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden.

Wij willen niet dat kinderen in ons land opgesloten worden, enkel en alleen omdat omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd. Wij willen dat alle kinderen behandeld worden als kinderen, vrij zijn, en van dezelfde rechten kunnen genieten als alle kinderen.